Saturday, 2 February 2013


ഓർമ്മകൾ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു ചെല്ലുവാൻ

 ഓർമ്മയ്ക്കു പുറകേ ഗമിക്കുക വയ്യിനി

 പഴമയെ മെല്ലെ അടത്തിമാറ്റി ദൂരെ കിടത്തി

 പുതുമയെ വാരി പുണരട്ടെ ഞാനിനി

 പഴകിയ ഗന്ധവും, നാടിന്റെ ചന്തവും

 പുലരുന്നതിനു മുമ്പേ കുളിയും തേവാരവും

 പല്ലുതേയ്ക്കാതില്ല ചായയും പത്രവും

 പുഞ്ചപാടത്തെ കൊയ്ത്തു പാട്ടുമരോചകം

 എല്ലാം സഹിക്കാം പക്ഷേ പഴഞ്ചൊല്ലും ഉപദേശവും

 എങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞാലും വിലക്കും വിശകലനവും

 വയ്യ പഴമകളെ ഒഴുക്കി കളയണം

No comments:

Post a Comment