Wednesday, 30 October 2013

കടന്നു പോയി എഴുപതാണ്ടുകൾ
കണ്മുന്നിലുടീ ജനകീയ ജീവിതം
നന്മ വറ്റാത്ത മനസും പ്രവർത്തിയും
നല്ലവാക്കുകൾ നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരി
തിളങ്ങുന്നു കറയൊരല്പമേശാത്ത ഖദർ
കുപ്പായത്തിലൊരദർശ ധീരൻ
തിളക്കമേറ്റുന്നു ഒരോ ജനപ്രിയ പദ്ധതിയും
ഉറച്ച കാൽ വല്പ്പിനു മാറ്റു കുട്ടുന്നു
പിറകിലുയരുന്നു അഹിംസാമന്ത്രം
പിന്തിരിഞ്ഞോടാത്ത കർമ്മനിരതത
അസുയപുണ്ട അസുരവർഗ്ഗങ്ങൾ
ആരോപണവർഷങ്ങൾ വാരിയെറിഞ്ഞെങ്കിലും
അകലാത്ത ജനപിന്തുണയിൽ മുക്കിയെടുത്തവയൊക്കെയും
അണിഞ്ഞു മാലകളായീ രാഷ്ട്രീയതന്ത്രഞ്ജൻ
പരിത്യാഗിയാം ക്രിസ്തുദേവന്റെ
പാരമ്പര്യത്തെ പേറുന്നവൻ
നബിയും നാരായണനുമൊന്നന്നറിഞ്ഞവൻ
നേരുന്നു ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സപ്തതി നാളുകൾ
നന്മയോടെ സന്തോഷത്തോടെ നുറു സംവൽസരങ്ങൾ
(ബഹുമാനപെട്ട കേരളമുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സാറിനു സപ്തതി ആശംസകൾ നേർന്നു കൊണ്ട്)
 

Saturday, 26 October 2013

എഴുതുന്നതൊക്കെ ഓർമ്മയും, പഴമയും
ആരുവായിക്കാൻ (അതുകൊണ്ട്)
എനിക്കുമെഴുതണം ഒരു ന്യുജനറേഷൻ കവിത
ഇത്രനാളും സദാചാരം പറഞ്ഞു മാറിനില്ക്കുകയായിരുന്നു
ഇനിയതു പോരാ സദാചാരത്തിനു നല്ല വഴി ന്യുജനറേഷൻ തന്നെ
ആശാനും ഉള്ളുരും വള്ളത്തോളും പറഞ്ഞു വഴിമാറിനിന്നു
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം
സാമുഹ്യ വ്യവസ്ഥിയ്ക്കു മാറ്റമുണ്ടാക്കാനത്രേ
സമുഹം ദുഷിക്കാതിരിക്കാനത്രേ
നഗ്നതയ്ക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാനാവില്ല ന്യുജനറേഷൻ
കണ്ടു പിടിക്കും പ്രചരിപ്പിക്കും
അല്പം എരിവും പുളിയുമില്ലാതെന്തു കവിത
പ്രണയത്തിനെക്കാൾ മാർക്കറ്റ് വേഴ്ചകൾക്കാണു
തെറിപദങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കാരവും വ്യത്തവും സ്യഷ്ടിക്കണം
തുറന്നുപറച്ചിലുകൾക്ക് എരിവുണ്ടാകും
മറയ്ക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ തുറന്നിടണം
ഇരുട്ടത്താസ്വദിക്കുന്നതൊക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ കാട്ടണം
മറ്റുള്ളവർ കാണാതിരിക്കാൻ പൊത്തിപിടിച്ചതൊക്കെ
നിർലജ്ജം തുറന്നു കാണിക്കണം
ഞാനെഴുതി തുടങ്ങുകയാണു, ചിലപ്പോൾ
വല്ല മലയാളം വാരികയും എന്നെയെടുത്തുയർത്തിയാലോ

 

Tuesday, 1 October 2013

ഉജ്ജ്വലമാണാഹിംസാമന്ത്രമതുറക്കെ പാടിയതങ്ങ്
ഉറങ്ങിയജനതയ്ക്ക് ഉണർവ്വേകിയ ഉടുക്കുപാട്ടാണങ്ങ്
റാമും റഹിമും കൈകൾകോർക്കുമീ മണ്ണിൻ പുണ്യമതങ്ങ്
രാജ്യം മുഴുവൻ ആദരവേകും മഹാത്മാവാണങ്ങ്

കറുത്ത കരിങ്കൽ പ്രതിമകളായ് നിറഞ്ഞുവെന്നാലും
കടുത്തവാക്കുകൾ പടവാളാക്കി നേടിയ സ്വാതന്ത്രം
സ്പുരിക്കുന്നുണ്ടാകണ്ണിൽ നിന്നുമതാത്മവിശ്വാസം
സഹനശക്തിയതുണ്ടാക്കിയതാണീന്നീ ഭാരതം...

ജനിച്ചിടാമോ ഒരിക്കല്കുടിയീ ഇൻഡ്യതൻ വിരിമാറിൽ
ജീവിച്ചിടാമോ ഞങ്ങൾക്കിടയിലൊരയാജ്ജാ ശക്തിയായ്
കുടെ ജീവിക്കാൻ കൊതിയുള്ളവരുണ്ടിവിടെയൊരായിരം
കനിവിൻവാക്കുകൾ നേർവഴികാട്ടി ഞങ്ങൾ കരുത്തരാവട്ടെ
See more