Tuesday, 21 January 2014

കാലം തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു ഞാനുമീ
കാലത്തിനൊപ്പം നടന്നു കിതയ്ക്കുന്നു
കരളു നൊന്തുപിടയ്ക്കയാണെങ്കിലും
കാമനകൾ എന്നെ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു
സ്വപ്നങ്ങൾ ഹോമിച്ചു നമ്മളീ ഭുമിയിൽ
സ്വർഗ്ഗമൊരെണ്ണം ചമയ്ക്കാനൊരുങ്ങുന്നു
മണ്ണുപിരിച്ചു സ്വർഗ്ഗം ചമച്ചിട്ടു
മണ്ണിലേയ്ക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയൊടുങ്ങുന്നു
മദ്യം കുടിച്ചു മക്കൾ മരിക്കുന്നു
മദിരാക്ഷികളിൽ മനസും രമിക്കുന്നു
നേരു പറയാതെ വാർത്തകൾ മരിക്കുന്നു
നന്മയെ കൊന്നവർ നാടു ഭരിക്കുന്നു
വേദങ്ങളെ ചൊല്ലി തർക്കം മുറുക്കുന്നു
വേദനതിന്നവർ വിഡ്ഡികളാകുന്നു
പ്രവാചകവചനങ്ങൾ പാഴ്വാക്കുളാകുന്നു
പ്രക്യതിയെ പോലും കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്നു
കണ്ണടച്ചീടുക, മുന്നോട്ട് പോയിടാം
കണ്ണുതുറന്നിവിടെ ജീവിക്കുക കഷ്ടം
കാപാലികകുട്ടമൊരു നരകം രചിക്കും
കാട്ടാളവേഷത്തിൽ ആർത്തട്ടഹസിക്കുംNo comments:

Post a Comment